Fransızca Bilgisi Testi

 

dünya
 • Avatar

  Yazılı anlama

  Başlangıç

  Günlük hayatta iletişimde kullanılan belgelerin özünü anlayabilme (arkadaş ya da iş arkadaşlarından gelen mesajlar) ;

  Sınavına
  Avatar

  Sözlü anlama

  Başlangıç

  Günlük konuşma hayatında bahsi geçen temel bilgiyi saptayabilme ;
   

  Sınavına
  Avatar

  Dil yapısın hâkimiyet

  Başlangıç

  Sorular, adayın anlamsal ve sözdizimsel olarak sözcük seçimindeki yetkinliğini ölçmeye yöneliktir ;

  Sınavına
 • Avatar

  Yazılı anlama

  Ara Düzey

  Günlük metinlerdeki genel bilginin özünü kavrayabilme (reklamlar, broşürler, mönüler ve zaman çizelgeleri vb.) ;

  Sınavına
  Avatar

  Sözlü anlama

  Ara Düzey

  Tanıdık konular, telefon görüşmeleri vb. basit ifadelerin anlaşılması ve konuşma konusunun ayırt edilebilmesi ;

  Sınavına
  Avatar

  Dil yapısın hâkimiyet

  Ara Düzey

  Sorular, adayın anlamsal ve sözdizimsel olarak sözcük seçimindeki yetkinliğini ölçmeye yöneliktir ;

  Sınavına
 • Avatar

  Yazılı anlama

  Eşik Düzey

  Kişi, olay veya olgular hakkında kesin bilgiyi bulabilme (şahsi mektuplar vb.) ;
   

  Sınavına
  Avatar

  Sözlü anlama

  Eşik Düzey

  Sözlü olarak ifade edilen metinlerde karşılaşılan iş ilgili tanıdık konulardaki temel hususların anlayabilme ;

  Sınavına
  Avatar

  Dil yapısın hâkimiyet

  Eşik Düzey

  Sorular, adayın anlamsal ve sözdizimsel olarak sözcük seçimindeki yetkinliğini ölçmeye yöneliktir ;

  Sınavına
 • Avatar

  Yazılı anlama

  İleri Düzey

  Günlük yaşamda karşılaşılan yazılan metinlerde detayları anlayabilme ve ayrıntılı olarak ince noktaları ;

  Sınavına
  Avatar

  Sözlü anlama

  İleri Düzey

  Tanıdık olsun olmasın; kişisel veya mesleki konulardaki karmaşık sözlü metinleri anlayabilme ;

  Sınavına
  Avatar

  Dil yapısın hâkimiyet

  İleri Düzey

  Sorular, adayın anlamsal ve sözdizimsel olarak sözcük seçimindeki yetkinliğini ölçmeye yöneliktir ;

  Sınavına
 • Avatar

  Yazılı anlama

  Özerk Düzey

  Yazarın makale ve raporlarda somut veya soyut özellikteki konulardaki bakış açısını anlayabilme ;

  Sınavına
  Avatar

  Sözlü anlama

  Özerk Düzey

  Okunan soyut veya karmaşık düzeydeki metni takip edebilme ve deyimleri büyük ölçüde tanıyabilme ;

  Sınavına
  Avatar

  Dil yapısın hâkimiyet

  Özerk Düzey

  Sorular, adayın anlamsal ve sözdizimsel olarak sözcük seçimindeki yetkinliğini ölçmeye yöneliktir ;

  Sınavına
 • Avatar

  Yazılı anlama

  Ustalık Düzeyi

  Soyut veya karmaşık nitelikteki edebi veya özellikli metinleri anlayabilme.
   

  Sınavına
  Avatar

  Sözlü anlama

  Ustalık Düzeyi

  Herhangi bir hızlı sözlü ifadeyi anlayabilme .
   

  Sınavına
  Avatar

  Dil yapısın hâkimiyet

  Ustalık Düzeyi

  Sorular, adayın anlamsal ve sözdizimsel olarak sözcük seçimindeki yetkinliğini ölçmeye yöneliktir .

  Sınavına
tcf devamını oku

Fransızca Bilgisi Testi

Fransız Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Fransızca dil sınavıdır

cecr devamını oku

C.E.F.R

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırması

desteklenmektedir

satın "ABC-TCF"